Zaznacz stronę

INSTRUKCJA OBSŁUGI DODATKU Mecenas.iT/Syndyk.iT

Dodatek – wtyczka Mecenas.iT/Syndyk.iT Word do MS Outlook umożliwia zapisywanie wiadomości e-mail bezpośrednio w systemie Mecenas.iT/Syndyk.iT, Każda wprowadzona wiadomość może zostać przypisana pod kilka obiektów – sprawy, klienci, zadania, oznaczona rodzajowo, a także opisana innymi przydatnymi informacjami.

1.        Konfiguracja przed uruchomieniem dodatku.

Po zainstalowaniu dodatku, Dodatek Mecenas.iT/Syndyk.iT Outlook pozostaje nieaktywny dopóki użytkownik nie zaznaczy konkretnej wiadomości przychodzącej bądź wychodzącej.

Po zaznaczeniu wiadomości ikona dodatku podświetli się

Po uruchomieniu dodatku, w pierwszej kolejności użytkownik powinien wprowadzić adres www używanego przez niego systemu Mecenas.iT/Syndyk.iT oraz login i hasło, które są takie same jak do logowania przez przeglądarkę.

Po wpisaniu hasła, a przed wybraniem przycisku ZALOGUJ użytkownik może zaznaczyć opcję Zapamiętaj mnie. Po zaznaczeniu tej opcji, użytkownik nie będzie musiał wpisywać ponownie hasła przy kolejnym uruchomieniu dodatku. Jeśli hasło zostanie zmienione przez użytkownika w systemie Mecenas.iT/Syndyk.iT nastąpi automatyczne wylogowanie.

2.        Dodawanie wiadomości mail bezpośrednio do systemu Mecenas.iT /Syndyk.iT.

Po uruchomieniu i zalogowaniu się do dodatku użytkownik może określić dane wiadomości mail w poszczególnych zakładkach.

W zakładce powiąż użytkownik może wskazać:

Aby wyszukać np. sprawę wpisujemy nazwę klienta, nazwę sprawy lub sygnaturę. System wyszukuje pasujące sprawy, a użytkownik wybiera właściwą.

W zakładce rodzaj użytkownik może opisać poszczególne parametry wiadomości. Dodatek samodzielnie określa rodzaj i datę wiadomości w zależności czy jest ona umieszczona w skrzynce wiadomości wychodzących czy przychodzących.

Na ostatniej z zakładek – zapisz, użytkownik wskazuje nazwę pliku (automatycznie system podpowiada Temat wiadomości) i klika Zapisz. Po prawidłowym zapisaniu wiadomości dodatek powraca do pierwszej z kart” powiąż”.


Wiadomość mail została zapisana w systemie wraz z załącznikiem oraz treścią wiadomości. Treść wiadomości wprowadzona jest w polu opis, a załącznik jest powiązany zarówno z plikem wiadomości głównej jak i ze sprawą