E-BOK | Strona główna | English | Español   Firma

Zarząd

Jarosław Ogorzałek
Prezes Zarządu

Posiada wyższe wykształcenie techniczne - jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki. Ukończył również studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania Finansami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie europejskich stosunków finansowych, ekonomicznych i prawnych. Posiada dyplom Certified Diploma of Accounting and Finance ACCA.
W latach 1982 - 1989 był zatrudniony w Banku Pekao S.A., najpierw w Wydziale Informatyki I/O, a od 1984 roku w Departamencie Informatyki Centrali Banku. W kwietniu 1989 roku rozpoczął pracę w Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.), współtworząc firmę od podstaw. Pełnił w niej kolejno funkcje Dyrektora Generalnego Członka Zarządu (1989 - 1997), Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji (1997-1999), Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego (1999-2002), Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomicznych (2002-2004). Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Jest Członkiem Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.
Od kwietnia 2006 roku jest Prezesem Zarządu firmy JMK Computerate.


Marcin Ogorzałek
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Produktów

Posiada wyższe wykształcenie techniczne - jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na kierunku Computer and Electrical Engineering. Od 2001 roku, po uzyskaniu dyplomu MEN z zakresu administracji sieciami komputerowymi, pracował jako administrator sieci informatycznych w placówkach oświatowych na terenie Warszawy. W 2003 roku odbył staż zawodowy w zakresie tworzenia aplikacji biznesowych w firmie IFS North America w Cleveland, Ohio. Od 2005 roku jest koordynatorem i głównym programistą zespołu tworzącego system JMK-CRM, będącego obecnie produktem flagowym firmy.
Od kwietnia 2006 roku jest Wiceprezesem Zarządu firmy JMK Computerate.


Krzysztof Ogorzałek
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Wraz z pozostałymi Członkami Zarządu współtworzy JMK Computerate Sp. z o.o. od pierwszego dnia istnienia firmy. Studiował psychologię w zarządzaniu oraz marketing.
Od czerwca 2014 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.JMK COMPUTERATE Sp. z o.o.
ul. Janowskiego 9 lok. 40
02-784 Warszawa
tel. +48-22-855-17-01
fax. +48-22-855-17-02
e-mail biuro@jmkcomputerate.pl
Copyrights© JMK COMPUTER@TE 2008