E-BOK | Strona główna | English | Español   Firma

Dane firmy

Nazwa
Adres
NIP
REGON
KRS
Sąd rejestrowy

Kapitał zakładowy
JMK Computerate Sp. z o.o.
ul. Janowskiego 9 lok. 40 02-784 Warszawa
951-21-78-792
140515224
0000254728
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
50.000,00 PLN


JMK COMPUTERATE Sp. z o.o.
ul. Janowskiego 9 lok. 40
02-784 Warszawa
tel. +48-22-855-17-01
fax. +48-22-855-17-02
e-mail biuro@jmkcomputerate.pl
Copyrights© JMK COMPUTER@TE 2008