E-BOK | Strona główna | English | Español   Oferta

Sieci teleinformatyczne

W zakresie budowy sieci teleinformatycznych nasza oferta obejmuje sieci:

 • Sieci strukturalne LAN/WLAN
 • Sieci transmisji danych, dźwięku i obrazu
 • Sieci wydzielonego zasilania
 • Sieci awaryjnego zasilania
 • Systemy alarmowe

W ramach sieci strukturalnych LAN/WLAN wykonujemy usługi:

 • Projektowania sieci lokalnych
 • Przygotowywania koncepcji projektowych
 • Analizy i oceny techniczne istniejących sieci
 • Budowy sieci okablowania strukturalnego (dostawa materiałów, wykonanie instalacji)
 • Wykonania pomiarów dynamicznych i statycznych okablowania strukturalnego
 • Dostawy urządzeń aktywnych sieci lokalnych (koncentratory, przełączniki itp.)
 • Uruchomienia i konfiguracji urządzeń aktywnych
 • Wykonania dokumentacji powykonawczej
 • Serwisu technicznego
 • Przeglądów okresowych

W ramach sieci transmisji danych, dźwięku i obrazu wykonujemy usługi:

 • Projektowania sieci transmisji głosu
 • Przygotowania koncepcji projektowych
 • Analizy i oceny techniczne istniejących sieci
 • Budowy sieci telefonicznej (dostawa materiałów, wykonanie instalacji okablowania)
 • Wykonywania pomiarów statycznych okablowania telefonicznego
 • Dostawy, uruchomienia i konfiguracji central telefonicznych
 • Wykonanie sieci telefonicznych Voice over IP
 • Usługi serwisu technicznego

W ramach sieci wydzielonego zasilania wykonujemy usługi:

 • Projektowania sieci wydzielonego zasilania
 • Przygotowania koncepcji projektowych
 • Analizy i oceny techniczne istniejących sieci
 • Budowy sieci energetycznych (dostawa materiałów, wykonanie instalacji okablowania, uruchomienie sieci)
 • Wykonania pomiarów sieci energetycznej
 • Usługi serwisu technicznego
 • Usługi przeglądów okresowych (zgodne z obowiązującymi normami)

W ramach sieci awaryjnego zasilania wykonujemy usługi:

 • Projektowania sieci awaryjnego zasilania
 • Przygotowania koncepcji projektowych
 • Analizy i oceny techniczne istniejących sieci
 • Budowy sieci awaryjnego zasilania (dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń awaryjnego zasilania ups-ów, agregatów itp.)
 • Usługi serwisu technicznego
 • Usługi przeglądów okresowych

W ramach systemów alarmowych oferujemy:

 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu
 • Systemy ochrony zewnętrznej obiektów
 • Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • Systemy parkingowe
 • Systemy interkomowe i videodomofonów
 • Systemy telewizji przemysłowej w tym również systemy cyfrowej videodetekcji
 • Systemy sygnalizacji pożaru
 • Systemy gaśnicze
 • Systemy nagłośnienia ewakuacyjnego (DSO)
 • Zintegrowane systemy ochrony i nadzoru obiektów
 • Systemy automatyki budynku
 • Systemy zabezpieczeń mechanicznychJMK COMPUTERATE Sp. z o.o.
ul. Janowskiego 9 lok. 40
02-784 Warszawa
tel. +48-22-855-17-01
fax. +48-22-855-17-02
e-mail biuro@jmkcomputerate.pl
Copyrights© JMK COMPUTER@TE 2008